Przeskocz do treści

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19

na terenie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Róży

od 1 września 2020r.

 1. Uczniowie 1 września otrzymają od wychowawców oświadczenia dotyczące pandemii COVID-19. Oświadczenie podpisane przez rodziców należy oddać wychowawcom 2 września. (W przypadku większej ilości dzieci z jednej rodziny należy wpisać ich imiona na górze oświadczenia i oddać wychowawcy najstarszego dziecka).
 2. Uczeń z objawami choroby pozostaje w domu.
 3. Uczeń do szkoły przychodzi w maseczce. Na terenie szkoły i w klasie może przebywać bez maseczki, zachowując odpowiednie odległości.
 4. Wchodząc do szkoły uczeń dezynfekuje ręce, a następnie czynność tę powtarza po wejściu do klasy.
 5. W przypadku zauważenia objawów chorobowych i stwierdzeniu podwyższonej temperatury, uczeń zostaje umieszczony w izolatce pod opieką osoby dorosłej. Nauczyciel telefonicznie informuje o tym rodzica. Rodzic jest zobowiązany do niezwłoczne odbioru dziecka.
 6. W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie w jednym miejscu obowiązuje zakaz przebywania na terenie szkoły osób nie biorących udziału w zajęciach szkolnych.
 7. Szatnia dla klasy „O” będzie mieścić się na parterze, naprzeciwko sali gimnastycznej.
 8. Rodzic dziecka oddziału przedszkolnego 4-5 latków w maseczce przyprowadza dziecko do drzwi oddziału przedszkolnego wejściem od strony placu zabaw.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci oddziału przedszkolnego.
 10. Nad bezpieczeństwem w trakcie korzystania z szatni będą czuwali wyznaczeni nauczyciele i pracownicy obsługi.
 11. Uczniowie poszczególnych klas uczestniczą w zajęciach w jednej, przypisanej na stałe sali lekcyjnej (z wyjątkiem zajęć w-f, informatyki i języka obcego, tj. po każdej grupie sale będą dezynfekowane i wietrzone). Natomiast przypisane na stałe sale lekcyjne będą dezynfekowane po każdym dniu nauki szkolnej.
 12. Podczas przerwy uczniowie przebywają w pobliżu swojej sali za wyjątkiem korzystania z toalety.
 13. Uczniowie mogą korzystać tylko i wyłącznie ze swoich przyborów i podręczników szkolnych.
 14. Zasady dotyczące zajęć wychowania fizycznego i żywienia (śniadania, obiady) zawarte będą w osobnych regulaminach.
 15. Bieżący kontakt rodziców ze szkołą będzie się odbywać poprzez dziennik elektroniczny i telefonicznie. W związku z tym prosimy rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.
 16. Powyższy regulamin może ulec zmianie.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *