Przeskocz do treści

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19

na terenie Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Róży

od 1 września 2020r.

 1. Uczniowie 1 września otrzymają od wychowawców oświadczenia dotyczące pandemii COVID-19. Oświadczenie podpisane przez rodziców należy oddać wychowawcom 2 września. (W przypadku większej ilości dzieci z jednej rodziny należy wpisać ich imiona na górze oświadczenia i oddać wychowawcy najstarszego dziecka).
 2. Uczeń z objawami choroby pozostaje w domu.
 3. Uczeń do szkoły przychodzi w maseczce. Na terenie szkoły i w klasie może przebywać bez maseczki, zachowując odpowiednie odległości.
 4. Wchodząc do szkoły uczeń dezynfekuje ręce, a następnie czynność tę powtarza po wejściu do klasy.
 5. W przypadku zauważenia objawów chorobowych i stwierdzeniu podwyższonej temperatury, uczeń zostaje umieszczony w izolatce pod opieką osoby dorosłej. Nauczyciel telefonicznie informuje o tym rodzica. Rodzic jest zobowiązany do niezwłoczne odbioru dziecka.
 6. W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie w jednym miejscu obowiązuje zakaz przebywania na terenie szkoły osób nie biorących udziału w zajęciach szkolnych.
 7. Szatnia dla klasy „O” będzie mieścić się na parterze, naprzeciwko sali gimnastycznej.
 8. Rodzic dziecka oddziału przedszkolnego 4-5 latków w maseczce przyprowadza dziecko do drzwi oddziału przedszkolnego wejściem od strony placu zabaw.
 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci oddziału przedszkolnego.
 10. Nad bezpieczeństwem w trakcie korzystania z szatni będą czuwali wyznaczeni nauczyciele i pracownicy obsługi.
 11. Uczniowie poszczególnych klas uczestniczą w zajęciach w jednej, przypisanej na stałe sali lekcyjnej (z wyjątkiem zajęć w-f, informatyki i języka obcego, tj. po każdej grupie sale będą dezynfekowane i wietrzone). Natomiast przypisane na stałe sale lekcyjne będą dezynfekowane po każdym dniu nauki szkolnej.
 12. Podczas przerwy uczniowie przebywają w pobliżu swojej sali za wyjątkiem korzystania z toalety.
 13. Uczniowie mogą korzystać tylko i wyłącznie ze swoich przyborów i podręczników szkolnych.
 14. Zasady dotyczące zajęć wychowania fizycznego i żywienia (śniadania, obiady) zawarte będą w osobnych regulaminach.
 15. Bieżący kontakt rodziców ze szkołą będzie się odbywać poprzez dziennik elektroniczny i telefonicznie. W związku z tym prosimy rodziców o systematyczne sprawdzanie wiadomości na dzienniku elektronicznym.
 16. Powyższy regulamin może ulec zmianie.  

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

https://dokumenty.men.gov.pl/c61e09a0-5d11-4dc3-aed7-8cb7c3df9cba/listministraedukacjinarodowejzokazjirozpoczeciarokuszkolnego2020_2021wwersjipdf.pdf

Bezpieczny powrót do szkoły

https://dokumenty.men.gov.pl/ed235dbf-f276-4b62-907d-e91bbc7de758/10zasadplakat_rodzice_plakat.jpeg

https://dokumenty.men.gov.pl/61102ca2-2a21-4ce4-8cc5-9181ff762082/10zasadplakat_uczniowie_plakat.jpeg

Obrazek ucznia klasy II

Kilka wakacyjnych zasad:

https://biteable.com/watch/bezpieczne-wakacje-d-2624121?fbclid=IwAR2UxTFJSpeiwS0n61imckMKdWRTZzJ7QssnBFuq6rvwhZIaCtOU5aq-EhM

https://view.genial.ly/5ede1aabd02b340d647a9508/presentation-bezpieczne-wakacje-przedszkole-1-3?fbclid=IwAR0i9WX69XhEjCGqoLPCX36_E7aWCg8ZYAQidCeqZM_2wyCEbfPnz2VB62Q

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

/Przemówienie do młodych, Gdańsk-Westerplatte, 12 czerwca 1987/

Sto lat temu, 18 maja 1920 roku między godziną 17 a 18 przy dźwiękach dzwonów nabożeństwa majowego przyszedł na świat chłopiec…

Wtedy nikt nie przypuszczał nawet, że oto narodził się Wielki Polak.

Samorząd Uczniowski zaprasza na spotkanie z Papieżem Polakiem.

Kliknij w poniższy link

https://view.genial.ly/5eb186fa7f85d80dc7a43a1d/interactive-image-interactive-image