Przeskocz do treści

W ramach programu adaptacyjnego „Serce i pomoc!”, mając na uwadze realizację zadania: Rozbudzenie wiary we własne siły i możliwości, oraz większą integrację grupy. W dniu 10 maja 2023r. uczniowie klasy czwartej przeprowadzili dla swoich kolegów z klasy trzeciej II Konkurs matematyczny pod hasłem: „Klasa IV dla klasy III”. W przygotowanie konkursu i jego przeprowadzenie zaangażowany był każdy uczeń z klasy IV, co dodatkowo miało na celu budowanie poczucia odpowiedzialności zespołowej. Konkurs miał formę prezentacji PowerPoint, składał się z 22 zadań jednokrotnego wyboru. Uczniowie klasy III pracowali w 5 grupach.

E.S.

4 maja przypada Święto Strażaków i ich patrona świętego Floriana, dlatego z tej okazji w naszej szkole gościliśmy strażaków z OSP w Róży, którzy przygotowali dla uczniów pokaz pierwszej pomocy. Strażacy przybliżyli nam w skrócie, jak wygląda ich praca na służbie, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków i innych zgłoszeń ratunkowych. Przypomnieli wszystkim najważniejsze numery alarmowe, pokazali jak należy postępować w razie utraty przytomności i zadławienia. Ogromną ciekawość
wzbudził wóz strażacki. Dzieci z bliska miały możliwość poznać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Wszystkie dzieci mogły wejść do wozu strażackiego i choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwy strażak.

Strażakom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie i poświęcony czas. Życzymy dużo sił, wytrwałości i samych udanych akcji ratunkowych.
A.Ch.

W Szkole Podstawowej w Róży 27.05.2023r. odbył się gminny turniej pod nazwą “Maraton Matematyczny”  dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV – V. Głównym celem turnieju było ukazanie matematyki, jako dziedziny obecnej w naszym życiu, kształcenie umiejętności współpracy w zespole oraz stworzenie dobrej zabawy. W turnieju wzięło udział 10 trzyosobowych drużyn ze wszystkich szkół w gminie.

 Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w pięciu konkurencjach: test, krzyżówka, zadania tekstowe, rebusy i zadania krótkiej odpowiedzi. Rywalizacja była bardzo emocjonująca. Opiekunowie grup pracowali w komisji konkursowej.

Zwycięzcą Maratonu Matematycznego został zespół z SP Grabiny, drugie miejsce zajęli uczniowie z SP Czarna “A”, a trzecie z SP Głowaczowa. Pozostali uczestniczy otrzymali wyróżnienie, rywalizacja była bardzo wyrównana.

Konkurs zorganizowały Danuta Chęciek i Edyta Składzień -nauczycielki matematyki w SP Róża. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki, a laureaci pierwszych trzech miejsc również nagrody rzeczowe: kalkulatory, piórniki i mazaki.

 Turniej odbył się w przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy, jak również ich opiekunowie zasłużyli na wielkie uznanie. Warto organizować takie konkursy, ponieważ kształtują one umiejętność współpracy w grupie oraz stwarzają możliwość pokazania swojej wiedzy przez uczestników. 

D.Ch.