Przeskocz do treści

W ramach programu adaptacyjnego „Serce i pomoc!”, mając na uwadze realizację zadania: Rozbudzenie wiary we własne siły i możliwości, oraz większą integrację grupy. W dniu 10 maja 2023r. uczniowie klasy czwartej przeprowadzili dla swoich kolegów z klasy trzeciej II Konkurs matematyczny pod hasłem: „Klasa IV dla klasy III”. W przygotowanie konkursu i jego przeprowadzenie zaangażowany był każdy uczeń z klasy IV, co dodatkowo miało na celu budowanie poczucia odpowiedzialności zespołowej. Konkurs miał formę prezentacji PowerPoint, składał się z 22 zadań jednokrotnego wyboru. Uczniowie klasy III pracowali w 5 grupach.

E.S.